PÅMELDINGSSKJEMA

Nærværsarbeid og Arbeidsglede-ledelse


Deltakeravgift: 3 370,– pr. person.
Prisen inkluderer lunsj og servering i pausene.

Som deltaker får du etter konferansen adgang til foredrags­holdernes presentasjoner online. Det inneholder mer enn 50 siders spennende lesning med ny viten, verktøy og inspirasjon.


Påmeldingen gjelder

Oslo 23. november 08.30–16.00


Kontaktperson

Fullt navn E-post
Stilling Firma Adresse
Avdeling Telefon/mobil Postnummer Poststed

Fakturaadresse

Adresse Postnummer Poststed

Deltakere

Fullt navn Stilling Mobil E-post

Behov for spesiell tilrettelegging:
Hvordan fikk du kjennskap til konferansen?
Avbestillingsregler:
Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende
og at en eventuell avbestilling må foretas skriftlig.
 • Avbestilling belastes med 20 %
 • Avbestilling senere enn 14 dager
  før arrangementet belastes med 50%
 • Avbestilling senere enn 7 dager før
  arrangementet belastes med 100 %


 • Skulle du være forhindret i å delta på
  arrangementet, kan en kollega gjerne
  overta plassen.